>КОЛЕКЦІЙНЕ КЛАСИЧНЕ МИСТЕЦТВО
Аукціон #58
КОЛЕКЦІЙНЕ КЛАСИЧНЕ МИСТЕЦТВО
До закінчення торгів:
-219 Днів
З 17 Жовтня, 2023
По 25 Жовтня, 2023
12:00 – 19:00
Без вихідних
Україна, Київ, 01133
вул. Первомайського, 4
 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Як Організатор, Аукціонний Дім діє від власного імені, в якості Продавця, та реалізує Переможцям Аукціону Лоти, відповідно до Договору публічної оферти купівлі-продажу витворів образотворчого мистецтва з аукціонів. 
  2. Торги проводяться з метою визначення Переможця Аукціону серед Учасників Аукціону та подальшої реалізації Продавцем Переможцям Аукціону виставлених на Торги Лотів.
  3. За необхідності Організатор проводить експертизу для встановлення автентичності та Автора Лотів.
  4. За бажанням Переможця Аукціону/Покупця Лоту можуть бути проведенні додаткові експертизи для встановлення автентичності та Автора Лотів, витрати на проведення яких сплачує Переможець Аукціону/Покупець.
  5. Організатор забезпечує усім особам, які бажають прийняти участь в Аукціоні, можливість ознайомитися з виставленими Лотами на Передаукціонній виставці.
  6. Учасники Аукціону на підставі того, що вони не мали можливості ознайомитись з Лотами до початку Аукціону, не можуть висувати претензії під час Торгів або при оплаті виставленого Продавцем рахунку (інвойсу) на придбання Лота за Продажною ціною.
  7. Організатор має право на свій розсуд зняти з Торгів будь-який Лот заявлений до продажу Переможцям Аукціону і зазначений в Каталозі Аукціону, без пояснення причини. Зняття з Торгів може бути проведене як до початку так і під час Торгів. Організатор зобов'язується повідомляти про це Учасників Аукціону/Переможців Аукціону/Покупців якомога раніше. Організатор не несе ніякої відповідальності перед Учасниками Аукціону/Переможцями Аукціону/Покупцями за зняття будь-яких Лотів з Торгів чи Аукціону.
  8. Ціни на виставлені Лоти зазначені в умовних одиницях (1 у. о. = 1 долар США). Всі розрахунки здійснюються в національній валюті України (гривні) по середньокомерційному курсу долара США на день здійснення розрахунку.
  9. Організатор не дає дозволу на вивіз за межі України Лотів, придбаних Покупцями на Аукціоні. Покупець особисто несе відповідальність за отримання у компетентних органів необхідних дозволів для вивозу, ввозу чи інших дозволів щодо Лоту. Аукціонний Дім не робить жодних заяв і не надає жодних гарантій щодо того, чи існують будь-які обмеження у ввозі чи ввозі щодо Лоту. Відмова компетентних органів у наданні дозволу чи ліцензії не є підставою анулювання чи відмови Покупця від Договору публічної оферти купівлі-продажу витворів образотворчого мистецтва з аукціонів та/або Договору приєднання чи затримці Переможцем Аукціону оплати виставленого Продавцем рахунку (інвойсу) на придбання Лота за Продажною ціною.
  Больше текста
 2. ОРГАНІЗАТОР ТА УЧАСНИКИ АУКЦІОНУ
  1. Під час Торгів Організатор діє через Аукціоніста (Ліцитатора) та Секретаря, в інший час через своїх законних представників.
  2. Учасниками Аукціону, а за наслідками проведення Торгів – Переможцями Аукціону, та, в подальшому, Покупцями можуть бути:
   1. Повністю дієздатні фізичні особи;
   2. Належним чином зареєстровані юридичні особи, та їх уповноважені представники.
  3. Для участі в Торгах усі особи повинні пройти реєстрацію. Особи, які не пройшли реєстрацію, до участі в Аукціоні не допускаються. 
  4. При реєстрації Учасник Аукціону зобов'язаний підписати та/або подати Заяву про участь в Аукціоні, що включає згоду виконувати ці Правила, згоду внесення Авансової ціни і згоду з умовами Договору публічної оферти купівлі-продажу витворів образотворчого мистецтва з аукціонів. Відмова особи від підписання та/або подання такої Заяви про участь в Аукціоні є підставою для відмови в її реєстрації Учасником Аукціону. 
  5. Аукціонний Дім має абсолютне право на власний розсуд відмовити особі брати участь в Аукціоні. Особи, які мають бажання прийняти участь в Аукціоні, повинні заповнити та/або подати Заяву про участь в Аукціоні та надати усі відомості і інформацію, які вимагаються Аукціонним Домом. Особи, які мають бажання прийняти участь в Аукціоні та/або Учасники Аукціону виступають від свого імені, якщо тільки вони не отримали попередню письмову згоду Аукціонного Дому діяти в якості представника (агента) іншої сторони. Учасники Аукціону особисто несуть відповідальність за пропозиції ціни на Аукціоні та несуть солідарну відповідальність із своїм довірителем (принципалом), якщо беруть участь в Торгах в якості представника (агента). 
  6. Учасники Аукціону, які зареєструвалися, отримують Каталог Аукціону і їм автоматично присвоюється реєстраційний номер або надається табличка з реєстраційним номером, за яким вони беруть участь в Торгах. 
  7. Реєстраційний номер (надалі – «Реєстраційний номер») або табличка з реєстраційним номером (надалі – «Табличка») Учасника Аукціону є доказом, що підтверджує право особи брати участь у Торгах. Учасники Аукціону несуть відповідальність за збереження Табличок та конфіденційність Реєстраційних номерів та доступу до них третіх осіб, а також за дії таких третіх осіб, які ці особи проведуть з використанням Реєстраційних номерів Учасників Аукціону або втрачених Табличок Учасників Аукціону. 
  8. Про втрату та/або розповсюдження чи розголошення Реєстраційного номеру або Таблички Учасники Аукціону зобов’язані негайно повідомити Організатора Аукціону та/або його адміністрацію.
 3. ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ АУКЦІОНУ ТА АУКЦІОННОГО ДОМУ ЩОДО ЛОТІВ
  1. Обізнаність Аукціонного Дому щодо кожного Лоту частково залежить від інформації, наданої Аукціонному Дому Авторами, і Аукціонний Дім не проводить вичерпної експертизи кожного Лоту. Учасники Аукціону підтверджують цей факт та беруть відповідальність провести огляд та вивчення Лотів, щоб бути переконаними стосовно Лотів, в яких вони зацікавлені. 
  2. Кожен Лот, виставлений на продаж на Аукціоні, доступний для огляду Учасниками Аукціону до початку Торгів. Аукціонний Дім приймає пропозиції ціни (заявки) на Лот на основі того, що Учасники Аукціону (та незалежні експерти від їх імені, такою мірою, яка є належною, беручи до уваги характер та цінність Лоту та власну експертизу Учасника Аукціону) повністю оглянули Лот до початку Торгів та переконалися в стані Лоту та точності його опису. 
  3. Учасники Аукціону підтверджують, що багато Лотів є такого віку та виду, що означає, що вони не в ідеальному стані. Всі Лоти, виставлені на продаж в стані, в якому вони перебувають в момент проведення Аукціону (незалежно від того, чи присутні Учасники Аукціону на Аукціоні). В Каталозі Аукціону можуть бути зазначені конкретні недоліки Лоту, але Учасники Аукціону повинні мати на увазі, що Лоти можуть мати інші недоліки, які прямо не зазначені в Каталозі Аукціону. Ілюстрації Лотів призначені для їх розпізнавання та не надають повної інформації щодо фактичного стану Лоту. 
  4. Інформація, надана Учасникам стосовно будь-якого Лоту, включаючи будь-яку оцінку, в письмовій чи усній формі, включаючи інформацію в будь-якому Каталозі Аукціону, коментарях, оцінці не є свідченням факту, а є висловленням думки Аукціонного Дому. Не можна покладатися на будь-яку оцінку як на передбачення ціни продажу чи вартості Лоту та така оцінка може бути час від часу переглянута на розсуд Аукціонного Дому. 
  5. Аукціонний Дім не робить жодних заяв і не надає жодних гарантій стосовно того, чи охороняється той чи інший Лот авторським правом і чи Покупець набуває авторських прав на будь-який Лот. 
  6. Враховуючи положення пп. 3.1–3.5 вище, Аукціонний Дім повинен виявляти розумну обережність викладаючи чіткі твердження в описі, що міститься в Каталозі Аукціону, що відповідають його ролі як Організатора Аукціону, щодо Лотів, продажу яких стосуються ці Правила та в світлі інформації, наданої Авторами Аукціонному Дому, освіченості та технічних знань та загальноприйнятих думок відповідних експертів в кожному випадку під час будь-якого чіткого викладу тверджень.
 4. ПОРЯДОК ТОРГІВ
  1. Торги можуть відбуватись офлайн у приміщенні та/або в частинах приміщень Організатора та онлайн на електронній платформі, що розміщена на Офіційному веб-сайті Організатора. Якщо Торги відбуваються офлайн, на них мають право бути присутні: Організатори Аукціону, обслуговуючий персонал, зареєстровані Учасники Аукціону – фізичні особи, представники Учасників Аукціону – юридичних та фізичних осіб, а також особи, запрошені Організаторами Аукціону. Представники Учасників Аукціону повинні мати доручення: представники Учасників Аукціону – фізичних осіб – нотаріально завірені, представники Учасників Аукціону – юридичних осіб – завірені печаткою підприємства. Повноваження представників повинні бути пред’явлені при реєстрації Учасників Аукціону або перед початком Торгів. Учасники Аукціону можуть бути присутніми на Торгах у супроводі третіх осіб, які також повинні бути зареєстровані. Якщо Торги відбуваються онлайн, присутність Учасників Аукціону та інших осіб у приміщенні Організатора – не передбачається.
  2. У ході Передаукціонної виставки Аукціонний дім може проводити Тихий аукціон, в ході якого Учасники Аукціону повинні підписати та/або подати Заяву про участь в Аукціоні. Відмова особи від підписання та/або подання такої заяви є підставою для відмови в реєстрації на участь в Аукціоні.
  3. Аукціонний Дім радить Учасникам Аукціону взяти участь в Торгах, проте намагатиметься розмістити Заочну заявку, яка на думку Аукціонного Дому є чіткою та отриманою до продажу Лоту. 
  4. Учасник Аукціону, який бажає придбати будь-який виставлений Лот на Аукціоні, але не має можливості взяти участь у Торгах, може подати Заочну заявку, де потрібно вказати номера Лотів та їх Заочну ціну. Заочна заявка подається Учасниками Аукціону в електронному форматі на Офіційному веб-сайті Організатора, за встановленою формою.
   1. Організатор зобов’язується придбати вказані Лоти по найнижчій можливій ціні. Дана послуга є конфіденційною і надається безкоштовно.
   2. Якщо ціни в Заочних заявках на однаковий Лот співпадають, то перевага надається, тому хто зробив заявку раніше.
  5. За наявності, Заочні заявки та заявки по телефону надаються як додаткові послуги без додаткової плати на ризик Учасника Аукціону та приймаються з розумною обережністю до інших обов’язків Аукціонного Дому під час Аукціону. Таким чином, Аукціонний Дім не бере на себе відповідальності за не прийняття участі в Торгах та нерозміщення таких Заочних заявок. Запис Заочних заявок може бути проведений по телефону. 
  6. Початок Торгів визначається моментом оголошення першого Лота, а закінчення – оголошенням Аукціоніста після визначення Переможця Аукціону щодо останнього Лота. 
  7. Якщо Торги відбуваються офлайн (у приміщеннях або частинах приміщень Організатора), Аукціоніст оголошує номер кожного Лота, його Стартову ціну та Крок Аукціону. Подальше підвищення ціни проводиться з Кроком Аукціону, який оголосив Аукціоніст до наступного оголошення розміру нового Кроку Аукціону. Якщо Торги відбуваються онлайн на електронній платформі Організатора Аукціону, що розміщена в Каталозі Аукціону на Офіційному веб-сайті Організатора, Аукціон розпочинається з вказаної в ньому дати та часу. На Офіційному веб-сайті Організатора зазначається Стартова ціна та Крок Аукціону по кожному Лоту. Подальше підвищення ціни проводиться з Кроком Аукціону, в межах встановленого Організатором часу і до його спливу та автоматичного переходу до розміру нового Кроку Аукціону з відповідним відліком (лімітом) часу для його здійснення.
  8. Організатор в особі Аукціоніста, має право на свій розсуд встановлювати Стартову ціну та Крок Аукціону, які він вважає прийнятними. 
  9. Аукціоніст має право на свій розсуд в будь-який час відхилити будь-яку пропозицію ціни, зняти з Торгів будь-який Лот, знову виставити Лот на Торги, включаючи після удару молотка та/або після закінчення відліку часу проведення онлайн Торгів на Офіційному веб-сайті Організатора, якщо він вважає, що може виникнути помилка чи спір та вчиняти інші дії, які він вважає необхідними. 
  10. Торги проводяться шляхом підвищення ціни. Найвища ціна відповідного Лота, яку називає Аукціоніст та/або яка вказується на Офіційному веб-сайті Організатора, за вказівкою будь-якого з Учасників Аукціону, є Аукціонною ціною цього Лота. 
  11. Учасники Аукціонів підвищують ціни Лотів, шляхом підняття своїх Табличок або шляхом здійснення ставки на Лот на Офіційному-веб-сайті Організатора за належними їм Реєстраційними номерами, наданими їм Організатором при реєстрації. 
  12. Учасник Аукціону має право запропонувати свою ціну Лота, яка перевищує ціну, названу Аукціоністом не більше ніж на один Крок Аукціону. Подальше підвищення ціни проводиться Аукціоністом з названої ціни, але з тим же Кроком Аукціону. 
  13. Учасник Аукціону, який назвав Аукціонну ціну Лота вважається Переможцем Аукціону по конкретному Лоту. Лот вважається проданим після укладення Договору приєднання до Договору публічної оферти купівлі- продажу витворів образотворчого мистецтва з аукціонів з Покупцем і проведення остаточних розрахунків за придбаний Лот. 
  14. Організатори мають право вимагати від Переможця Аукціону негайного, одразу ж після закінчення Аукціону, вчинення дій, що свідчать про укладення Договору приєднання до Договору публічної оферти купівлі- продажу витворів образотворчого мистецтва з аукціонів. 
  15. Відео-, кіно-, та фотозйомка, а також аудіо запис у приміщенні, де проводяться Торги, без попереднього письмового дозволу Організатора – заборонені.
  16. Учасники Аукціону та інші особи зобов’язані під час Торгів дотримуватися тиші, утримуватися від жестів, які можуть бути розцінені Аукціоністом як підвищення ціни Лоту, якщо тільки Учасник Аукціону не має наміру підняти ціну Лоту. 
  17. При порушенні присутніми особами порядку та тиші у приміщенні, де відбуваються Торги, Організатор має право вимагати від порушників залишити приміщення Торгів. 
  18. До будь-якого післяаукціонного продажу Лотів, запропонованих до продажу на Аукціоні, застосовуються ці Правила, як би такі Лоти були б продані на Аукціоні.
 5. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЛОТІВ
  1. Відповідно до Договору публічної оферти купівлі-продажу витворів мистецтва з аукціонів Переможець Аукціону повинен розрахуватись з Організатором Аукціону – виплатити Продажну ціну Лоту (Лотів), зазначену в рахунку (інвойсі) та/або Протоколі аукціонної комісії, та сплатити визначену суму податків згідно діючого законодавства України (сума вираховується з Продажної ціни Лоту (Лотів) та зазначається в рахунку (інвойсі), що виставляється Продавцем.
  2. Якщо не домовлено інше, Продажна ціна за Лот підлягає сплаті Переможцем Аукціону одразу по закінченню Аукціону. 
  3. За Лоти, щодо яких Переможцем Аукціону було запропоновано найвищу ціну, та які він придбає на даному Аукціоні, додатково потрібно сплатити Відсоток Покупця Організатору Аукціону. 
  4. Переможець Аукціону розраховується за Лоти шляхом здійснення банківського переказу Продажної ціни за банківськими реквізитами Організатора, згідно з Договором публічної оферти та виставленого Організатором рахунку (інвойсу). 
  5. Якщо Переможець Аукціону по конкретному Лоту (Лотам) не розраховується одразу ж після Торгів, він повинен внести заставу у розмірі 30 (тридцять) відсотків від Аукціонної ціни придбаних Лотів та Відсоток Покупця Організатору Аукціону та повністю сплатити Продажну ціну у вказаний Організаторами термін до 2 (двох) діб, або інший термін, який може бути встановлений Продавцем в рахунку (інвойсі). Право придбати Лоти залишається за Переможцем Аукціону протягом 2 (двох) діб, починаючи з дня проведення Аукціону. 
  6. Якщо Переможець Аукціону повністю не сплачує всю суму у зазначений в п. 5.5. цих Правил термін, застава та Відсоток Покупця не повертається такому Переможцю Аукціону, а Лот (Лоти) переходять у розпорядження Організатора. 
  7. У випадку відмови від укладення Договору приєднання до Договору публічної оферти та придбання Лоту (Лотів) до закінчення зазначеного у п. 5.5 цих Правил терміну, Переможцю Аукціону не повертається заставлена сума у розмірі 30 (тридцять) відсотків від Аукціонної ціни та Відсоток Покупця, яку він вніс. 
  8. У разі здійснення несвоєчасної оплати Переможцем Аукціону за Лот (Лоти), Аукціонний Дім анулює результат Аукціону з цього Лота (Лотів). 
  9. Лот, що був придбаний на Аукціоні, може безкоштовно зберігатися у Організатора (згідно побажання Переможця Аукціону/Покупця) протягом 2 (двох) діб з дати проведення Торгів, якщо інший строк не домовлено з Організатором Аукціону. 
  10. Придбані Лоти поверненню та обміну Організатору Аукціону не підлягають. 
  11. Право власності на Лот переходить до Покупця після моменту отримання Аукціонним Домом Продажної ціни за цей Лот. 
  12. Покупці Лотів здійснюють вивезення Лотів із приміщення, де проводилися Торги, або іншого місця, визначеного Організатором Аукціону, самостійно та за власний рахунок протягом 2 (двох) діб з дня проведення Аукціону. 
  13. Всі упакування та транспортування проводяться на ризик Покупця. Аукціонний Дім не несе відповідальності за дії чи бездіяльність третіх осіб пакувальників та вантажовідправників.
 6. ВИКЛЮЧЕННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД УЧАСНИКАМИ АУКЦІОНУ, ПЕРЕМОЖЦЯМИ АУКЦІОНУ ТА ПОКУПЦЯМИ
  1. Аукціонний Дім/Організатор/Продавець:
   1. Не несуть відповідальності за будь-яку помилку чи упущення в інформації наданої Учасникам Аукціону/Переможцям Аукціону/Покупцям Аукціонним Домом усно чи письмово, неуважно чи іншим чином, окрім як зазначено в п. 3.6. цих Правил.
   2. Не надають жодних гарантій Учасникам Аукціону/Переможцям Аукціону/Покупцям та виключають будь-які гарантії та умови, що маються на увазі (окрім таких зобов’язань, що не можуть бути виключені законом), окрім гарантій, прямо наданих Продавцем Покупцю. 
   3. Не беруть на себе відповідальність перед жодним Учасником Аукціону/Переможцем Аукціону/Покупцем стосовно дій та бездіяльності (недбалих чи інших) Аукціонного Дому стосовно проведення Аукціону чи будь-якого питання щодо продажу будь- якого Лоту.
  2. Організатор може застосовувати інші умови до проведення Аукціонів, зазначаючи додаткові умови на сайті Аукціонного дому (www.gs-art.com).
 7. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Організатори Аукціону зобов’язуються зберігати в таємниці імена Учасників Аукціону, Переможців Аукціону та Покупців та факти здійснення ними придбання Лотів, у тому числі кількість та ціни придбаних Лотів. 
  2. Ці Правила Аукціону є обов’язковими для виконання всіма особами, які беруть участь в Аукціоні.
  3. Посилання осіб, які порушили ці Правила, на незнання цих Правил – до уваги не приймаються. 
  4. Якщо будь-яке з положень цих Правил визнані недійсними з будь- яких причин, інші положення зберігають свою чинність.
 8. ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО І ЮРИСДИКЦІЯ
  1. Ці правила та всі питання, правочини чи спори яких вони стосуються чи до яких вони застосовуються регулюються та тлумачяться згідно чинного законодавства України. 
  2. Всі спори з цих Правил або у зв‘язку з ними повинні вирішуватись в першу чергу шляхом дружніх переговорів. 
  3. Якщо в результаті таких переговорів не буде досягнуто згоди, будь-які спори, протиріччя або вимоги, які виникають з цих Правил або у зв‘язку з цими Правилами, їх невиконанням, припиненням або втратою чинності, підлягають вирішенню у судовому порядку згідно із законодавством України.
  Меньше текста
ТЕРМІНИ, ЯКІ ВЖИВАЮТЬСЯ В ЦИХ ПРАВИЛАХ
 • У цих Правилах нижченаведені терміни мають такі значення, якщо іншого значення не буде зазначено безпосередньо в тексті:

 • АУКЦІОН

  спосіб відчуження Лота, за яким Переможцем стає Учасник Аукціону, який в ході Торгів запропонував найвищу ціну реалізації Лота.

 • АУКЦІОНІСТ чи ЛІЦИТАТОР

  особа, яка уклала з Організатором договір, за яким уповноважена проводити процедуру Торгів Лотами та з метою їх подальшого продажу через Аукціон.

 • ЗАЯВА ПРО УЧАСТЬ В АУКЦІОНІ

  документ в паперовій або в електронній формі (за встановленою формою онлайн-реєстрації, що розміщена на Офіційному веб-сайті Організатора), що підписується та подається дієздатною фізичною або юридичною особою особисто Організатору або в онлайн форматі на Офіційному веб-сайті Організатора, який є підставою для її реєстрації в якості Учасника Аукціону та включає надання такою особою Організатору: усіх відомостей та інформації для участі в Аукціоні, згоди виконувати ці Правила, згоди про внесення Авансової ціни і згоди з умовами Договору публічної оферти купівлі-продажу витворів образотворчого мистецтва з аукціонів.

 • УЧАСНИК ТОРГІВ чи АУКЦІОНУ

  дієздатна фізична чи юридична особа, представлена на Аукціоні самостійно або уповноваженим представником, яка заповнила та подала Заяву про участь в Аукціоні (зареєструвалась), яка має намір запропонувати та/або пропонує та/або намагається запропонувати ціну реалізації Лота на Аукціоні/Торгах, у всіх значеннях, та яка, за наслідком пропонування найвищої ціни Лота, може виступити Переможцем Аукціону та Покупцем.

 • ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ВИТВОРІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА З АУКЦІОНІВ чи ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

  це договір, відповідно до якого Продавець бере на себе обов’язок здійснювати продаж Лотів з Аукціонів, що містяться в Каталогах Аукціону та є в наявності у Продавця (нікому іншому не продані / не відчужені), кожному Переможцю Аукціону. Продавець не має права відмовитись від укладення цього Договору публічної оферти за наявності у нього можливостей продажу Переможцю Аукціону відповідних Лотів.

 • ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ

  це договір, умови якого встановлені Продавцем у Договорі публічної оферти купівлі-продажу витворів образотворчого мистецтва з аукціонів, який може бути укладений лише шляхом приєднання Переможця Аукціону до запропонованого Договору публічної оферти в цілому, в разі вчинення Переможцем Аукціону дій, які свідчать про його акцепт, а саме через оплату виставленого Продавцем рахунку (інвойсу) на придбання Лота за Продажною ціною. Переможець Аукціону не може запропонувати свої умови Договору.

 • ПЕРЕМОЖЕЦЬ АУКЦІОНУ

  Учасник Торгів чи Аукціону, який запропонував найвищу ціну реалізації Лоту (Аукціонну ціну), що свідчить про його волю приєднатись до Договору публічної оферти купівлі-продажу витворів образотворчого мистецтва з аукціонів.

 • ПРОДАВЕЦЬ

  Аукціонний Дім, який реалізує Лот з Торгів/Аукціону та пропонує Учасникам Торгів чи Аукціону приєднатись до Договору публічної оферти купівлі-продажу витворів образотворчого мистецтва з аукціонів, шляхом оголошення ними найвищої ціни Лота.

 • ПОКУПЕЦЬ

  дієздатна фізична чи юридична особа, представлена на Аукціоні самостійно або уповноваженим представником, яка запропонувала найвищу ціну реалізації Лота (Аукціонну ціну), прийняту Аукціоністом, чим виявила волю приєднатись до Договору публічної оферти купівлі-продажу витворів образотворчого мистецтва з аукціонів та оплатила виставлений Продавцем рахунок (інвойс) на придбання Лота (Лотів) за Продажною ціною.

 • АВТОР

  фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір образотворчого мистецтва (Лот) і якій належать особисті немайнові права на твір образотворчого мистецтва (Лот).

 • ЛОТ

  витвір образотворчого мистецтва, що є одиницею майна, що виставляється Організатором для реалізації на Аукціоні.

 • ТОРГИ

  процедура визначення Аукціонної та Продажної ціни Лота і конкретного Переможця Аукціону.

 • ПЕРЕДАУКЦІОННА ВИСТАВКА чи КАТАЛОГ АУКЦІОНУ

  місця публічної демонстрації чи публікації Лотів в приміщеннях та/або частинах приміщення Аукціонного дому, що належать йому на праві власності або користування, чи в друкованих каталогах Організатора, чи на Офіційному веб-сайті Організатора, за посиланням: https://ua.gs-art.com/, з детальним описом, датою створення, характеристиками та Стартовими/Каталожними цінами Лотів, з метою їх подальшого продажу через Аукціон.

 • КРОК АУКЦІОНУ

  величина, на яку Аукціоністом здійснюється підвищення Стартової та кожної наступної ціни оголошеного Ліцитатором Лота. Його розмір установлюється Організатором Аукціону на кожен Лот.

 • ТИХИЙ АУКЦІОН

  Торги, що відбуваються між Учасниками Аукціону у період Передаукціонної виставки та/або Каталозі Аукціону.

 • КАТАЛОЖНА ЦІНА (ЕСТІМЕЙТ)

  орієнтовна ринкова ціна Лоту за оцінкою Аукціонного Дому, що зазначається у Каталозі Аукціону.

 • СТАРТОВА ЦІНА

  початкова ціна Лоту з якої Аукціоніст починає Торги.

 • ЗАОЧНА ЦІНА

  максимальна ціна, яку Учасник Торгів чи Аукціону пропонує за Лот і вказує в Заочній заявці, але не нижче Стартової ціни.

 • АУКЦІОННА ЦІНА

  ціна, що перемогла в Торгах за Лот, оголошена Аукціоністом після третього раунду Торгів, визначає ціну продажу Лота, але не включає Відсоток Покупця.

 • ВІДСОТОК ПОКУПЦЯ

  збір Аукціонного Дому, який сплачує Покупець Лоту додатково до Аукціонної ціни та який становить 10 (десять) відсотків (або інший відсоток, якщо це зазначено на сайті Організатора) від Аукціонної ціни.

 • ПРОДАЖНА ЦІНА

  ціна, за якою Лот продається Покупцеві, включаючи Аукціонну ціну, запропоновану Покупцем за відповідний Лот, та Відсоток Покупця.

 • АВАНСОВА ЦІНА

  ціна, яку сплачує Учасник Торгів чи Аукціону під час реєстрації на участь в Аукціоні до початку Торгів, та яка вираховується з Аукціонної ціни у випадку, якщо Учасник Торгів стає Переможцем Аукціону та Покупцем. Авансова ціна становить 10 (десять) відсотків від Стартової ціни Лоту.

 • ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ ОРГАНІЗАТОРА

  https://gs-art.com

 • Терміни вказані в вищезазначених пунктах можуть вживатися в однині і в множині.


Goldens
вул. Первомайського, 4 01133 Київ
+380 44 240 95 32 [email protected]